Zorg

Ons zorgbeleid is gebaseerd binnen het kader van het M-decreet op 2 pijlers uit het opvoedingsproject van de Zusters der Christelijke Scholen – Vorselaar en heeft aandacht voor :
• Werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg.
• Streven naar een totale persoonsvorming.
• Partij kiezen voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.
Hiervoor werken de zorgcoördinatoren nauw samen met de directie en werken zij voortdurend aan een breed zorgactieplan.

In de eerste plaats zorgen onze klasleerkrachten voor een positief en veilig leer- en leefklimaat in hun klas.


Als zorgcoördinatoren zorgen wij, samen met de klasleerkrachten, mee voor het welbevinden en de ontwikkeling van elk kind :

 

·       Leerkrachtondersteuning :

o   Ondersteuning bij het bijhouden van de digitale leerlingendossiers.

o   Opzoeken/doorspelen aan de leerkrachten van relevante info i.v.m. mogelijke hulpmaatregelen, werkvormen,… voor leerlingen met specifieke noden.

o   Deelnemen aan de oudercontacten indien gewenst.

o   Opzoeken van extra aangepast materiaal.

o   

·       Kindondersteuning :

o   Ondersteunen van kleine groepjes (socio-emotioneel, wiskunde, taal).

o   Gesprekjes aangaan met kinderen die daar nood aan hebben.

o   Crisisopvang voor kinderen die het even heel moeilijk hebben in de klas.

o   Organiseren van rustige middagactiviteiten : lees-, puzzel-, kleur- en breiclub.

o   Organiseren van groepjeslezen, samen met vrijwillige leesmama’s/-oma’s/-opa.

o   Organiseren en begeleiden van de huiswerkklas, samen met een vrijwilligster.

o   

·       Coördinatie van externe ondersteuning (CLB, Ondersteuningsnetwerk, ouders, therapeuten,…)

o   Regelen van afspraken.

o   Bijwonen overlegmomenten met de verschillende partners.

o   Opvolging extra-ondersteuning in het digitaal leerlingendossier.

o   Coördinatie deelname aan het SAM-project (Huis van het Kind – 
Sint-Katelijne-Waver).

o   

Heilig Hartschool SKW

Albertstraat 38
2860 Sint-Katelijne-Waver
Email: secretariaat@hh-skw.be
Tel./Fax: 015 20 96 14

Waar kun je ons vinden?

Waar kun je ons vinden?