Onze visie

Zich thuis voelen

Een school is een plaats waar leerlingen voor ongeveer 9 jaar vertoeven (ongeveer 3 jaar in de kleuterschool en 6 jaar in de lagere school). Een plaats waar je zolang vertoeft, kan dan maar best een plaats zijn waar je je ook goed voelt.
Wij proberen er als schoolteam dan ook voor te zorgen dat ieder kind zich goed voelt, dat ieder kind merkt dat hij mag zijn wie hij echt is. We merken meteen dat bij kinderen die zich goed voelen op school het spelen, het leren, het praten met elkaar, het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, … veel beter gaat.
Dit is voor onze school het begin van alles.

Onderwijs op maat = zorg op maat

Ieder kind is verschillend, ieder kind heeft zijn eigen talenten, maar ieder kind heeft ook zijn minder sterke kanten. Hier proberen wij als school op in te spelen. Het leren zal pas vlot gaan wanneer niet ieder kind op dezelfde snelheid moet werken, of dezelfde moeilijke oefeningen moet maken, of even snel en creatief die tekening moet afwerken, … . Wij willen in onze school ieder kind individueel benaderen : waar liggen de sterktes van dit kind, zijn er noden/behoeften om dit kind sterker te maken door extra ondersteuning of extra uitdaging,… Op die manier zorgen wij voor extra leerkansen.

Totale ontwikkeling tot jong volwassenen

Een school is er niet alleen om de kleuren aan te leren, om alle maaltafels op te sommen, om die nieuwe woordjes juist te schrijven.
Wij als school zijn er ook om de kinderen te begeleiden om zich op een correcte en kritisch manier op te stellen in onze snel veranderende maatschappij. Kinderen leren hoe ze respectvol kunnen omgaan met elkaar, met onbekende mensen, hoe ze zich veilig en bewust op het internet begeven, hoe ze ‘gezond’ omgaan met gsm, … . Er zijn nog heel wat zaken die we hier niet opsommen, maar waarin kinderen zeker moeten begeleid worden. Deze totale ontwikkeling zullen wij als school mee ondersteunen zodat leerlingen na hun basisschool al flink op weg zijn om in de toekomst juiste beslissingen te kunnen nemen.

Ieder kind graag zien

Iedereen voelt zich zo veel beter wanneer hij graag gezien wordt. Dat is iets dat wij als schoolteam duidelijk proberen te maken aan de leerlingen. Een schouderklopje tijdens het maken van een werkje, een complimentje over iets dat goed gaat. Het gevoel geven aan de kinderen dat ze belangrijk zijn voor de leraar, het doet wonderen.

Betrokken worden en zich betrokken voelen

Zitten en luisteren is volgens ons niet de ideale manier om kinderen bij de les te houden. Veel kinderen haken af wanneer ze te lang moeten stil zitten en enkel moeten luisteren. Daarom proberen wij met onze school de kinderen te betrekken bij de lessen. Om onze lessen attractief te maken gebruiken wij digiborden, gaan we soms naar buiten, gaan we op uitstap, … . Op die manier merken we bij kinderen dat ze sneller iets zullen opnemen. Vragen stellen aan kinderen en luisteren wat ze zelf te vertellen hebben over een thema, het zal de leerlingen aansporen om actief mee te doen.

Open communicatie

Zoals eerder vermeld zijn de leerlingen ongeveer 9 jaar op onze school. Het is belangrijk dat het schoolteam (leraren en directie) met elkaar op een open manier kan communiceren. Het is nodig dat het team luistert naar elkaar, met elkaar in overleg gaan. Samen met u als ouders, en met nog meer partners (CLB, ONW, …) willen we voor een goede opvoeding zorgen. Ook hiervoor opteren we voor een open en eerlijke communicatie met elkaar.

Vernieuwing

Ieder jaar komen er heel wat vernieuwingen, doelen, differentiatiestijlen, omgangsvormen, technologieën, … op ons af. Als school is het belangrijk dat we hier op inspelen. Het schoolteam is daarom ook steeds bereid om bijscholingen te volgen om zo mee te zijn met alle nieuwe zaken in het onderwijslandschap.
Zoals onze slogan het ook omschrijft:
‘Een school met een HART voor je kind’
Een school die er alles zal aan doen om uw kind een fijne tijd te geven tijdens de basisschool, zodat de zon tussen alle kinderen en het volledige schoolteam iedere dag kan schijnen.

Heilig Hartschool SKW

Albertstraat 38
2860 Sint-Katelijne-Waver
Email: secretariaat@hh-skw.be
Tel./Fax: 015 20 96 14

Waar kun je ons vinden?

Waar kun je ons vinden?