De ouderraad

Wie zijn we?

De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het meewerken aan de verwezenlijking van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs - en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen. Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met de inrichtende macht of schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school.

De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen en het onderwijs - en opvoedingswelzijn van de kinderen optimaliseren. De ouderraad heeft als doel het participatief klimaat op school te stimuleren.

Concreet betekent dit dat de ouderraad de volgende vier kerntaken opneemt:
  1. Informeren en communiceren aan alle ouders over het lokale schoolgebeuren en de werking van de ouderraad.
  2. Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen.
  3. De school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden. Dit in overleg met het schoolbestuur.
  4. Inspraak van de ouders in het schoolbeleid in goede banen leiden, onder andere door de schoolraad te adviseren.



Heilig Hartschool SKW

Albertstraat 38
2860 Sint-Katelijne-Waver
Email: secretariaat@hh-skw.be
Tel./Fax: 015 20 96 14

Waar kun je ons vinden?

Waar kun je ons vinden?