U bevindt zich hier:

Privacyverklaring (leerling) - Vrije Basisschool Heilig Hart

Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen wij u informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren, en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

1 Verantwoordelijken

Het schoolbestuur, vzw OZCS Keerbergen - 973719, is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle leerlingengegevens.

Op de Heilig Hartschool is er een aanspreekpunt informatieveiligheid aangeduid, dat gemakkelijk te contacteren is via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het aanspreekpunt informatieveiligheid en/of de directie van de Heilig Hartschool kan voor advies en ondersteuning terecht bij de ‘data protection officer’ (DPO) van de onderwijskoepel.

 

2 Verwerkingen

2.1 Verwerkingsdoeleinden

Op de Heilig Hartschool verwerken wij leerlingengegevens omwille van de volgende doelen:

·           leerlingenrekrutering;

·           leerlingenadministratie;

·           leerlingenbegeleiding;

·           leerlingenevaluatie;

·           public relations;

·           toezicht op telecommunicatie;

·           camerabewaking.

 

2.2 Verwerkte leerlingengegevens

Om jou in schrijven, te begeleiden en op te volgen in de Heilig Hartschool is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

·           identificatiegegevens (met i.h.b. voornaam en naam, roepnaam, een pasfoto, het rijksregisternummer, gezinssamenstelling, voorrang- en indicatorfactoren);

·           persoonlijke kenmerken (met i.h.b. geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit);

·           elektronische identificatiegegevens (met i.h.b. MAC-adres, IP-adres, toestelnaam, cookies, verbindingsmomenten);

·           privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email);

·           evaluatiegegevens (met i.h.b. puntenboeken, remediëring, rapporten, rapportcommentaren);

·           gezondheidsgegevens: lichamelijk, psychisch, risicosituaties en -gedragingen (met het oog op begeleiding);

·           opleiding en vorming (met i.h.b. vorige scholen, gevolgde richtingen, attesten, deliberatie-beslissingen, -motivaties en -verslagen, getuigschriften en diploma’s);

·           aanwezigheid en discipline (met i.h.b. afwezigheidsbewijzen, sancties, tucht);

·           afbeeldingen (die niet administratief gebruikt worden);

·           bewakingsbeelden.

Deze gegevens kunnen, mits wettelijke grondslag, eventueel bekomen worden van de vorige school waar de leerling ingeschreven was.

2.3 Verwerkte oudergegevens

Om uw kind in te schrijven, te begeleiden en op te volgen in de Heilig Hartschool is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

·           elementaire identificatiegegevens;

·           gezinssamenstelling;

·           privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email);

·           financiële bijzonderheden (met i.h.b. rekeningnummer, schoolonkosten, betalingen).

 

2.4 Ontvangers

·           Het departement onderwijs is, via het Discimus-systeem van AgoDi, een ontvanger van een deel van jouw leerlingengegevens;

·           het schoolbestuur in het algemeen en de scholengemeenschap Kansrijk in het bijzonder ontvangen uw administratieve gegevens omwille van hun bevoegdheden om onderwijssubsidies en -werkingsmiddelen te beheren;

·           het CLB is, indien het jou begeleidt, bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;

·           het ondersteuningsnetwerk is, indien van toepassing, bevoegd om een deel van de in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;

·           iedereen die deel uitmaakt van het multidisciplinair team dat jou begeleidt, is bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;

·           elke internaatsopvoeder die jou begeleidt, is bevoegd om een deel van de in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;

·           bij verificatie krijgt de onderwijsverificateur toegang tot administratieve gegevens, aanwezigheden, afwezigheidsbewijzen, … in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak;

·           bij inspectie is het mogelijk dat een onderwijsinspecteur ook toegang vraagt tot bepaalde leerlingengegevens in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak.

 

2.5 Verwerkers

Op de Heilig Hartschool worden onderstaande platformen gebruikt bij de verwerking van leerlingengegevens:

·           Wisa, Count-e, Bingel, Gimme, Questi

2.6 Voorwaarden

Jouw gegevens zullen verwerkt worden zolang je bij ons ingeschreven bent, of zolang ze nodig zijn om je te begeleiden. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen.

Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en de expliciete toestemming ervoor vragen.

Meer informatie over de beleidsmatige aanpak inzake privacy en informatieveiligheid op de Heilig Hartschool kan je opvragen via:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

3 Rechten inzake privacy

3.1 Rechten uitoefenen

U kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen:

·           recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft (zie ook verwijzing in § 2.6), waarom de school die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;

·           recht op inzage: u mag steeds de gegevens die de school van u heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie;

·           recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens;

·           recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor de school, permanent en volledig verwijderd worden;

·           recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen;

·           recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een nieuwe school of andere werkgever, dan faciliteert de school dit (in de mate van het mogelijke);

·           recht van bezwaar: indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten;

·           recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer de school algoritmes gebruikt om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) uw gegevens (zie § 3.3), dan kan u zich hiertegen verzetten;

·           recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u ten allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.

Voor meer uitleg over of om u op een van deze rechten te beroepen, gelieve u intern te richten tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij eventuele disputen of twijfel, kan u zich ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

3.2 Gerechtvaardigd belang

Een aantal verwerkingen hebben een ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag:

·           toezicht op telecommunicatie;

·           de in § 2.4 vermelde doorgifte van jouw gegevens aan onderwijsinspectie.

 

3.3 Geautomatiseerde besluitvorming

Op de Heilig Hartschool worden noch leerlingen, noch ouders onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

Onze werkgroepen

Klasuren

Kleuterschool

 • Voormiddag: 08.40 tot 11.55 uur
 • Namiddag: 13.10 tot 15.25 uur

 

Lagere School

 • Voormiddag: 08.45 tot 12.00 uur
 • Namiddag: 13.15 tot 15.30 uur

Opendeurdagen

Kleuterschool en lagere school 

 • Zaterdag 15 februari 2020 (10 - 12 uur)

Voor de opendeurdagen ga je binnen langs de speelplaats van de kleuterschool. 

Kleuterschool

 • dinsdag 15 oktober om 9 uur 
 • dinsdag 10 december om 9 uur 
 • donderdag 13 februari om 9 uur 
 • dinsdag 24 maart om 9 uur 
 • dinsdag 12 mei om 9 uur 

Voor de opendeurdagen ga je naar de kleuterschool naar het onthaalklasje bij juf Inge Verschueren.

Instapdagen

Kleuterschool (onthaalklas)

 • Maandag 2 september 2019
 • Maandag 4 november 2019
 • Maandag 6 januari 2020
 • Maandag 3 februari 2020
 • Maandag 2 maart 2020
 • Maandag 20 april 2020
 • Maandag 25 mei 2020
 • Dinsdag 1 september 2020

Login Form

Heilig Hartschool SKW   |   Albertstraat 38 - 2860 Sint-Katelijne-Waver   |   Telefoon: 015 20 96 14 - Fax: 015 20 91 29   |   Email: secretariaat@hhartschool-skw.be

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd